Zarząd Gesipa Polska Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31.07.2018 r. został uzgodniony i podpisany, przez Zarządy łączących się spółek, Plan Połączenia SFS intec Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) z GESIPA POLSKA Sp. z o.o. (Spółka przejmowana).

 
Na podstawie art. 500 § 2[1] kodeksu spółek handlowych Zarząd Gesipa Polska udostępnia niniejszy Plan Połączenia do wiadomości publicznej.